Adatvédelmi szabályzat

A Kinnarps elkötelezte magát az Ön adatainak védelme mellett. Fontosnak tartjuk, hogy gondoskodjunk az Ön adatainak biztonságos és törvényes módon történő kezeléséről. Ennek érdekében bevezettük a jelen adatvédelmi szabályzatot, hogy ezúton tájékoztassuk Önt arról, hogyan kezeljük személyes adatait.

Ki vállal felelősséget az Ön személyes adatainak kezeléséért?

Az adatkezelő a Kinnarps AB (cégjegyzékszáma: 556256-6736) („Kinnarps”, „mi” vagy „bennünket”), amely ilyen minőségében felelős azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjen, ideértve az EU 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletét (GDPR), valamint a svéd adatvédelmi törvényt (2018:218) és a jelen adatvédelmi szabályzatot. Ha valamilyen kérdése van, vagy élni szeretne az EU általános adatvédelmi rendeletében biztosított jogaival, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségünkön: 

Kinnarps Hungary Kft.
Váci út 92., 1133 Budapest
Telefon: +36 (1) 237 1251
E-mail: kinnarps.hungary@kinnarps.hu

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és honnan?

Az Ön személyes adatait kizárólag bizonyos célok teljesítése érdekében gyűjtjük; ezeket a célokat alább ismertetjük. Többek között olyankor gyűjtünk Önről személyes adatokat, ha árajánlatot kér tőlünk, megrendeli valamely termékünket vagy szolgáltatásunkat, feliratkozik hírlevelünkre, vagy a Kinnarps álláshirdetésére jelentkezik. Ezenkívül olyankor is gyűjtünk Önről személyes adatokat, ha önkéntes alapon kitölti valamely vásárlói felmérésünket vagy kapcsolatfelvételi űrlapunkat, véleményezi szolgáltatásunkat, vagy kapcsolatba lép vevőszolgálatunkkal.

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük:

•  név, beosztás, nyelv és elérhetőségi adatok, így például e-mail-cím, mobiltelefonszám és cím;

•  állásjelentkezéssel összefüggő dokumentumok, így például az Ön szakmai önéletrajza és a végzettségét és szakmai történetét vázlatosan bemutató kísérőlevél;

•  korábbi vásárlásainak adatai;

•  szállítási adatok, számlázási és fizetési adatok; valamint

•  olyan egyéb információk, amelyeket Ön többek között a vevőszolgálatunkkal inter alia, folytatott kommunikáció során bocsát rendelkezésünkre.

Az alábbi forrásokból gyűjthetjük be az Ön személyes adatait:

• a Kinnarps weboldaláról, pl. olyankor, amikor Ön rendelést ad le, feliratkozik hírlevelünkre, regisztrál vagy tájékoztató adatokat tölt le, vagy kitölti valamelyik kapcsolatfelvételi űrlapunkat, hogy felvegye velünk a kapcsolatot;

• ha e-mailben vagy telefonon kapcsolatba lép velünk;

• szerződésekből, számlákról vagy egyéb üzleti kommunikáció folyamán, amennyiben Ön valamelyik üzleti partnerünk képviselője;

• harmadik felektől (címszolgáltatóktól); és

• bizonyos tevékenységek, pl. vásárok és rendezvények során.

Miért gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az alább ismertetett célokból és jogcímeken gyűjtjük és kezeljük:

 

Az adatkezelés célja

Jogcím

 


  • Az Ön megrendeléseinek és visszaküldött áruinak kezelése
  • Szállítólevelekkel kapcsolatos egyeztetés, vagy a szállítással kapcsolatos kérdésekben adott felvilágosítás
  Munkaerő-felvétellel kapcsolatos feladatok végrehajtása 

Szerződések teljesítése

 • Általános tájékoztatás és célzott üzenetek küldése
 • Rendezvényekre szóló meghívók kiküldése
 • Árajánlatok küldése
 • Kérdések megválaszolása e-mailben vagy a vevőszolgálaton keresztül

Vásárlói felmérések kiküldése 

Jogos érdek

 • Hírlevelek küldése 

Hozzájárulás

 

Hozzájárulás

Előfordulhat, hogy az Ön hozzájárulására van szükségünk ahhoz, hogy kezelhessük személyes adatait, például a hírlevelünkre történő feliratkozásakor. Ilyen esetben tájékoztatjuk az adatkezelésről, és lehetőséget kap arra, hogy elfogadja vagy elutasítsa személyes adatainak a közölt módon történő kezelését.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, úgy, hogy a fent megadott elérhetőségeken jelzi ezt nekünk. Teljes vagy részleges visszavonásra is lehetőség van. Ha többé nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, akkor ezt jelezze a fent megadott elérhetőségeken, vagy az erre vonatkozó e-mailben kapott hivatkozásra kattintva vonja vissza hozzájárulását!

Személyes adatok továbbítása

Az Ön személyes adatait a Kinnarps megbízásából adatfeldolgozást végző harmadik feleknek is továbbíthatjuk annak érdekében, hogy teljesíthessük az Ön mint ügyfelünk – vagy mint ügyfelünk képviselője – felé fennálló kötelezettségeinket. Az említett külső cégek többek között adatszolgáltatást és e-mail levelezőrendszer szolgáltatást, felhőalapú tárhelyszolgáltatásokat, elemzési és szállítási szolgáltatásokat nyújtanak a megrendelt termékekkel kapcsolatban. Semmilyen egyéb célból nem adunk ki és nem adunk el személyes adatokat harmadik feleknek.

Mindig kell körültekintéssel járunk el az Ön személyes adatainak továbbítása során, és személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, a szükséges biztonsági óvintézkedések megtételét követően továbbítjuk másoknak. A Kinnarps kiadhatja az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy eleget tegyen bizonyos törvényes kötelezettségeinek, ezenkívül az illetékes hatóságoknak is továbbíthatja az adatokat, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik, ill. előírják.

Bizonyos esetekben az adatok az EU-n/EGT-n kívüli országokba is továbbíthatók. Előfordulhat, hogy a szóban forgó országok némelyikében az adatvédelmi törvények nem biztosítanak olyan fokú védettséget az Ön adatai tekintetében, mint a svéd jogszabályok. Ha ilyen helyzet áll fenn, a Kinnarps minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítható legyen az Ön személyes adatainak megfelelő védelme, valamint az, hogy az adatfeldolgozás minden esetben a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történjen. Ön biztos lehet afelől, hogy személyes adatait minden esetben a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartásával továbbítjuk az EU-n/EGT-n kívüli országokba, mert a Kinnarps csak abban az esetben továbbítja az adatokat, ha legalább az alábbi feltételek egyike teljesül: 

•  a fogadó ország megfelelő szintű adatvédelmet biztosít;

•  a Kinnarps megkapta az Ön előzetes hozzájárulását az adatok továbbításához;

  • •  a hatályos adatvédelmi jogszabályok engedélyezik az adattovábbítást;

  • •  a Kinnarps és az adatátvevő az Európai Bizottság határozatában (2010/87/EU) kiadott bizonyos általános szerződési feltételeket tartalmazó szerződést kötöttek egymással, az EU szerződéses feltételeinek ellentmondó változtatások, kiegészítések nélkül;• 

  • •  az adatátvevő az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott, kötelező érvényű vállalati szabályokat vezetett be az adatfeldolgozásra vonatkozóan, és ezek a szabályok kötelezőek a harmadik országban személyes adatokat átvevő félre nézve; vagy

  • •  az USA-ba történő adattovábbítás esetén az adatátvevő saját maga tanúsította, hogy megfelel az EU-USA adatvédelmi pajzsról szóló keretmegállapodásban meghatározott adatvédelmipajzs-alapelveknek, és szerepel az USA Kereskedelmi Minisztériuma által vezetett Adatvédelmi pajzs listán.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

A Kinnarps folyamatosan dolgozik azon, hogy szervezetileg és műszakilag is olyan megfelelő szintű biztonságot nyújtson a személyes adatok kezelésének vonatkozásában, amely eleget tesz a hatályos adatvédelmi jogszabályokban előírt feltételeknek.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait sosem tároljuk a fent felsorolt célok teljesítéséhez szükséges vagy a hatályos jogszabályokban előírt időtartamnál tovább. Személyes adatai kezelését az alább jelzett időtartamokig végezzük, majd ezt követően töröljük az adatokat. 

 • •  Vállalatok képviselői: Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg kapcsolattartóként van feltüntetve annál a vállalatnál, amellyel a Kinnarps üzleti kapcsolatban áll.

 • •  Kommunikáció: Ha Ön – pl. e-mailben – kapcsolatot tart a Kinnarpsszal, a személyes adatait addig őrizzük meg, amíg erre a levelezés céljának megvalósulásához szükség van.

 • •  Állásra jelentkezők: A Kinnarps a munkaerő-felvételi folyamat idejére és még attól számított két éven át megőrzi az Ön állásjelentkezéssel összefüggő dokumentumait – így az önéletrajzát és a végzettségét és szakmai történetét vázlatosan bemutató kísérőlevelet –, arra az esetre, ha ezeket esetleges jogi követelések esetén a védelemhez fel kell használnia.

 • •  Törvényes kötelezettség: A Kinnarps megőriz minden olyan dokumentumot, amely a hatályos jogszabályok értelmében számviteli információkat tartalmaz.

 • •  Hozzájárulás: Ha az Ön hozzájárulásával kezeljük személyes adatait, akkor csak addig őrizzük meg az adatokat, ameddig rendelkezünk az Ön hozzájárulásával erre vonatkozóan.

Melyek az Ön jogai?

•  Önnek joga van hozzáférni az Önről általunk nyilvántartott és kezelt személyes adatokhoz. Ennek megfelelően tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatokat tartunk nyilván Önre vonatkozóan, milyen célból kezeljük ezeket a személyes adatokat, és honnan gyűjtöttük a személyes adatokat. 

•  Ha a személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, jogában áll az érintett személyes adatok helyesbítését kérni. 

•  Ön jogosult személyes adatai törlését kérni bizonyos körülmények között, például abban az esetben, ha személyes adatainak kezelése már nem szükséges abból a célból, amely miatt az adatokat eredetileg gyűjtöttük. 

•  Bizonyos esetekben Önnek jogában áll azt kérni a Kinnarpstól, hogy korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, felhasználását – például olyankor, ha Ön kifogást emelt az ellen, hogy a Kinnarps jogos érdekei jogcímén kezelje az adatokat. A személyes adatok kezelése annak az időszaknak a során is korlátozható, amíg annak kivizsgálása folyik, hogy a Kinnarps jogos indokai előnyt élveznek-e az Önével, pl. az Ön érdekeivel, jogaival és mentességeivel szemben. 

• Önnek jogában áll a nekünk adott hozzájárulását bármikor visszavonni vagy módosítani

• Bizonyos esetekben Önnek joga van azt kérni, hogy személyes adatait elektronikus formában elküldjük, például egy másik adatkezelőnek (az adatok hordozhatósága). 

Ha bármelyik jogát gyakorolni kívánja, lépjen kapcsolatba velünk a fent megadott elérhetőségeinken! Az Ön magánéletének és személyes adatainak védelme érdekében azt kell kérnünk Öntől, hogy a közreműködésünk igénybevétele esetén igazolja személyazonosságát. Amennyiben Ön postán értesít bennünket arról, hogy élni szeretne a fenti jogaival, kérjük, hogy a leveléhez csatolja személyazonosító okmánya másolatát, és írja alá a levelet! Amennyiben Ön e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, kérjük, hogy csatolja személyazonosító okmánya aláírt és beszkennelt másolatát!

Önnek bármikor jogában áll panaszt tenni a svéd adatvédelmi hatóságnál (Datainspektionen), ha úgy gondolja, hogy a Kinnarps nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli az Ön személyes adatait.

Az adatvédelmi szabályzat változásai

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatvédelmi szabályzatunk feltételei változhatnak, módosulhatnak. A módosult változatokat minden esetben közzétesszük a Kinnarps weboldalán. Ezért arra kérjük, rendszeresen olvassa el újra adatvédelmi szabályainkat, és győződjön meg arról, hogy elfogadhatóak-e az Ön számára a végrehajtott változtatások. Ha Ön megadta nekünk e-mail címét, a jelentősebb változásokról e-mailben értesítjük, hogy mindenképp értesüljön a módosult feltételekről.

Abban az esetben, ha a változások az Ön hozzájárulásával Önre vonatkozóan nyilvántartott személyes adatainak kezelését érintik, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a közölt új feltételek alapján eldöntse, hogy fenntartja-e hozzájárulását az adatkezeléshez.